GK/071A1 Klinová remenica

Vhodná pre:
VB13 – 71 mm
SPA – 90 mm
XPA – 71 mm