GK/1107410 Bezpečn. svorka pre zaves.rôzneho druhu záhra