GK/070610047 Krížová súprava 22,0x54,8mm

Rozmer: 22,0x54,8