GK/100525 Hadicová prípojka rovná 25 mm 11/4" vnút. záv.

Rozmer: 25