GK/199100828 Nákladné auto s nádobami na odpad SIKU