Ložisko 208 NPPB - INA (GK/ G208NPPB)

Rozmer: 40x80x18 Značka: INA