ASAHI

Domec F 210 - ASAHI

Skladom 1 ks
ks

UP 001 N - ASAHI

12x56x38
Externý sklad
ks

U 002 N - ASAHI

15x32x18,5/12
Externý sklad
ks

UCFL 204 - ASAHI

20x113x90/ 12
Externý sklad
ks

UP 004 - ASAHI

20x80x55
Skladom 5 ks
ks

UP 004 N - ASAHI

20x80x55
Skladom 8 ks
ks

U 005 N - ASAHI

25x47x25,4/12
Externý sklad
ks

UFL 005 - ASAHI

25x75x60
Externý sklad
ks

UCT 205-16U - ASAHI

25x89x97/ 19x12
Skladom 1 ks
ks

UP 005 N - ASAHI

25x90x62
Externý sklad
ks

Ložisko KFL 005 N - ASAHI

25x95x16/8
Externý sklad
ks

UCPH 206 - ASAHI

30x165x90/ 21x17
Externý sklad
ks

UFL 007 - ASAHI

35x122x20
Externý sklad
ks

UCEHE 208 - ASAHI

40x100x123/-14
Skladom 5 ks
ks

Domec FS 308 B - ASAHI

40x135x80/-19
Skladom 2 ks
ks

UCFC 208 - ASAHI

40x145x120/ 12
Externý sklad
ks

UC 309 - ASAHI

45x100x57/30
Externý sklad
ks

UKPA 210 - ASAHI

45x113x130
Skladom 1 ks
ks

UCC 210 - ASAHI

50x120x33
Externý sklad
ks

UK 215 - ASAHI

75x130x41/30
Skladom 1 ks
ks

UC 215 - ASAHI

75x130x77,8/30
Externý sklad
ks

UCT 316 - ASAHI

80x230x282/ 53
Externý sklad
ks

UC 209 - ASAHI jap. kvalita

45x85x49,2/22
Skladom 1 ks
ks

U 005 - CHI

25x47x25,4/12
Externý sklad
ks