ASAHI

Domec F 210 / ASAHI

Skladom 1 ks

UP 001 N - ASAHI

12x56x38
Externý sklad

UP 004 - ASAHI

20x80x55
Skladom 8 ks

UP 004 N - ASAHI

20x80x55
Skladom 10 ks

UFL 005 - ASAHI

25x75x60
Externý sklad

UCT 205-16U / ASAHI

25x89x97/ 19x12
Skladom 1 ks

UP 005 N - ASAHI

25x90x62
Externý sklad

UCPH 206 / ASAHI

30x165x90/ 21x17
Externý sklad

UFL 007 - ASAHI

35x122x20
Externý sklad

FS 308 B / ASAHI

40x135x80/-19
Skladom 2 ks

UCFC 208 / ASAHI

40x145x120/ 12
Externý sklad

UC 309 - ASAHI

45x100x57/30
Externý sklad

UKPA 210 - ASAHI

45x113x130
Skladom 1 ks

UCC 210 - ASAHI

50x120x33
Externý sklad

UC 215 / ASAHI

75x130x77,8/30
Skladom 1 ks

UCT 316 / ASAHI

80x230x282/ 53
Externý sklad

UC 209 / ASAHI ( jap. kvalita

45x85x49,2/22
Skladom 1 ks

U 002 N /ASAHI

15x32x18,5/12
Externý sklad

UCFL 204 /ASAHI

20x113x90/ 12
Externý sklad

U 005 N /ASAHI

25x47x25,4/12
Externý sklad

Ložisko KFL 005 N /ASAHI

25x95x16/8
Externý sklad

UCEHE 208 /ASAHI

40x100x123/-14
Skladom 5 ks