MANŽETY

Manžety patria medzi najdôležitejšie typy tesnení pohyblivých častí hydraulických a pneumatických zariadení pre priamočiary posuvný pohyb. Symetrické manžety môžeme použiť k utesneniu piestov a aj piestnic. Asymetrické manžety sú určené výhradne k utesneniu piestov alebo piestnic, v závislosti na prevedení tesniaceho britu. Tesniaca funkcia je v beztlakovom stave založená na radiálnom predpätí manžiet vďaka stlačeniu britov pri uložení do zástavbového priestoru.