STIERACIE KRÚŽKY

Stierace krúžky slúžia k stieraniu nečistôt z povrchu piestov. Samotne tesnenie, médium a valec sú tak chránené pred poškodením. Stierace krúžky sú určene pre montáž do uzatvorenej drážky. Ich konštrukcia zaručuje pevné osadenie krúžku v správnej polohe.