VYROBA PLOCHYCH TESNENÍ

 

Tes.p. 7x12,5x2 NBR výsek

7x12,5x2
Skladom 4 ks

Tes.p. 8x12x1,5 MVQ transp. výsek

8x12x1,5
Externý sklad

Tes.p. 8x16x2 AFG 150 LT vyrob.

8x16x2
Externý sklad

Tes.p. 8x30x2 NBR výsek

8x30x2
Externý sklad

Tes.p. 9,8x18,3x1 NBR vyrob.

9,8x18,3x1
Externý sklad

Tes.p. 43x53x2 SILIKON

43x53x2
Skladom 20 ks

Tes.p. 43x60x3 NBR vyrob.

43x60x3
Externý sklad

Tes.p. 44x53x3 SILIKON

44x53x3
Skladom 1 ks

Tes.p. 46x53x2 PTFE vyrob.

46x53x2
Externý sklad

Tes.p. 47x63x3 NBR výroba (02098287)

47x63x3
Skladom 47 ks

Tes.p. 48,5x91,5x3 GRAFIT RGS3 výsek

48,5x91,5x3
Externý sklad

Tes.p. 48x52x3 FPM vyrob.

48x52x3
Externý sklad

Tes.p. 48x92x2,5 AF-200U výsek

48x92x2,5
Externý sklad

Tes.p. 49x55x4 HPU červ. vyrob.

49x55x4
Externý sklad

Tes.p. 50x60x4 HPU červ. vyrob.

50x60x4
Externý sklad

Tes.p. 50x90x2 PTFE vyrob.

50x90x2
Externý sklad

Tes.p. 54x60x3 NBR vyrob.

54x60x3
Skladom 1 ks

Tes.p. 54x71,5x5 PTFE výsek

54x71,5x5
Externý sklad

Tes.p. 80x140x3 AFG-500 HT vyrob.

80x140x3
Externý sklad

Tes.p. 80x85x5 NBR vyrob.

80x85x5
Externý sklad

Tes.p. 80x88x2 AF-153 vyrob.

80x88x2
Externý sklad

Tes.p. 80x91x8 NBR vyrob.

80x91x8
Externý sklad

Tes.p. 82x92x8 NBR výsek

82x92x8
Externý sklad

Tes.p. 83,5x96x3 NBR výsek

83,5x96x3
Externý sklad

Tes.p. 85x100x2 PTFE vyrob.

85x100x2
Externý sklad

Tes.p. 85x140x2 PTFE vyrob.

85x140x2
Externý sklad

Tes.p. 90x100x2 HPU zel. vyrob.

90x100x2
Externý sklad