Sady a boxy

Sada tes.kr. AL 220ks

Skladom 1 ks
ks

Sada tes.kr. AL veľká 330ks

Skladom 8 ks
ks

Sada tes.kr. CU 200ks

Externý sklad
ks

Sada tes.kr. CU 220ks

Skladom 1 ks
ks

Sada tes.kr. CU 220ks žihaná

Externý sklad
ks

Sada tes.kr. CU malá 140ks

Skladom 13 ks
ks

Sada tes.kr. CU mini 70ks

Skladom 11 ks
ks

Sada tes.kr. CU veľká 330ks

Skladom 9 ks
ks

Sada tes.kr. CU žihaná 330ks

Externý sklad
ks

Sada tes.kr. CU+AL kombi 440ks/19 druhov

Externý sklad
ks

Sada tes.kr. Fi 300ks

Skladom 8 ks
ks

Sada tes.kr. Fi mini 105 ks

Skladom 12 ks
ks

Sada tes.kr. AL mini 70ks

1,70‚a¨ vedejo
Skladom 14 ks
ks

Sada tes.kr. AL mala 140 ks

3,90‚a¨ vedejo
Skladom 11 ks
ks