Sady a boxy

Sada tes.kr. AL 220ks

Skladom 2 ks
ks

Sada tes.kr. AL veľká 330ks

Skladom 4 ks
ks

Sada tes.kr. CU 200ks

Externý sklad
ks

Sada tes.kr. CU 220ks

Skladom 2 ks
ks

Sada tes.kr. CU 220ks žihaná

Externý sklad
ks

Sada tes.kr. CU malá 140ks

Skladom 5 ks
ks

Sada tes.kr. CU mini 70ks

Skladom 8 ks
ks

Sada tes.kr. CU veľká 330ks

Skladom 1 ks
ks

Sada tes.kr. CU žihaná 330ks

Externý sklad
ks

Sada tes.kr. CU+AL kombi 440ks/19 druhov

Externý sklad
ks

Sada tes.kr. Fi 300ks

Skladom 6 ks
ks

Sada tes.kr. Fi mini 105 ks

Skladom 18 ks
ks

Sada tes.kr. AL mini 70ks

1,70‚a¨ vedejo
Skladom 12 ks
ks

Sada tes.kr. AL mala 140 ks

3,90‚a¨ vedejo
Skladom 5 ks
ks