Typ 1 | závit von na obe strany

silentblok typ1 10x10 M4x10 M4x10 55 Shore

10x10
Skladom 2 ks

silentblok typ1 12x15 M4x10

12x15
Skladom 5 ks

silentblok typ1 13x12 M5x8 M5x8 55 Shore

13x12
Externý sklad

silentblok typ1 15x15 M4x10 M4x10 55Shore

15x15
Externý sklad

silentblok typ1 15x15 M6x12

15x15
Skladom 20 ks

silentblok typ1 20x10 M6x16

20x10
Skladom 20 ks

silentblok typ2 20x10 M6x18 M6x18

20x10
Skladom 10 ks

silentblok typ1 20x15 M6x18 M6x18 55 Shore

20x15
Externý sklad

silentblok typ1 20x20 M6x18 M06x18 55 Shore

20x20
Skladom 12 ks

silentblok typ1 20x25 M6x18 M6x18 55 Shore

20x25
Externý sklad

silentblok typ1 25x20 M6x12

25x20
Skladom 20 ks

silentblok typ1 25x20 M6x18 M6x18 55 Shore

25x20
Skladom 42 ks

silentblok 129.12 TYP 1 M8x13 /25x22/

25x22
Skladom 28 ks

silentblok typ1 25x25 M5x16 M5x16 55 Shore

25x25
Externý sklad

silentblok typ1 30x15 M8x20 M8x20 43 Shore

30x15
Skladom 4 ks

silentblok typ1 30x15 M8x23 M8x23 55 Shore

30x15
Externý sklad

silentblok typ1 30x20 M8x20

30x20
Externý sklad

silentblok typ1 30x25 M8x20 M8x20 55 Shore

30x25
Externý sklad

silentblok typ1 30x30 M8x20 M8x20 55 Shore

30x30
Skladom 4 ks

silentblok typ1 30x30 M8x23 M8x23

30x30
Skladom 11 ks

silentblok typ1 35x25 M8x25

35x25
Skladom 8 ks

silentblok typ1 40x20 M10x20

40x20
Externý sklad

silentblok typ1 40x30 M08x23 M08x23 55 Shore-A A4SA kyselynuvzdo

40x30
Skladom 6 ks

silentblok typ1 40x30 M08x23 M08x23 55 Shore-A ST37

40x30
Externý sklad

silentblok typ1 40x30 M10x28 M10x28 55 Shore-A ST37

40x30
Skladom 18 ks

silentblok typ1 40x35 M08x23 55 Shore-A ST37

40x35
Externý sklad

silentblok typ1 40x40 M08x23 M08x23 55 Shore-A ST37

40x40
Externý sklad

silentblok typ1 50x20 M10x28 55 Shore

50x20
Externý sklad

silentblok typ1 50x25 M10x28

50x25
Skladom 2 ks

silentblok typ1 50x30 M10x28 55 Shore

50x30
Externý sklad

silentblok typ1 50x35 M10x28 M10x28 55 Shore

50x35
Externý sklad

silentblok typ1 50x40 M10x28 M10x28 55 Shore-A

50x40
Skladom 4 ks

silentblok typ1 50x50 M10x10 55 Shore

50x50
Externý sklad

silentblok typ1 50x50 M10x28 M10x28 55 Shore-A

50x50
Externý sklad

silentblok typ1 60x30 M10x28 55 Shore

60x30
Externý sklad

silentblok typ1 60x30 M12x37

60x30
Externý sklad

silentblok typ1 60x40 M10x28 Shore 55

60x40
Externý sklad

silentblok typ1 60x50 M10x28 M10x28 55 Shore-A

60x50
Externý sklad

silentblok 141.12 TYP 1 M10x18 (64x35)

64x35
Skladom 18 ks

silentblok typ1 70x50 M12x37 M12x37 55 Shore-

70x50
Externý sklad

silentblok typ1 75x55 M12x37 M12x37 65 Shore-A

75x55
Externý sklad

silentblok typ3 75x55 M12x10 M12x10 70 Shore-A

75x55
Externý sklad

silentblok typ1 80x70 M14x37

80x70
Externý sklad

silentblok typ1 100x60 M16x42

100x60
Skladom 2 ks